Ahmet MERCAN

FEZHAK HG psikolojik danışmanlık ve rehberlik merkezinde Çocuklara uygulanan zeka testleri sonucunda normal, parlak, üstün ve dahi düzeyde olanların zihinsel gelişim düzeylerini destekleyici, geliştirici ve zenginleştirici etkinlikler düzenleniyor.

Gruplar halinde etkinliklerin gerçekleştirildiği FEZHAK Psikolojik danışmanlık ve rehberlik eğitim merkezinde her grup etkinlik türüne göre iki ile altı kişi ile sınırlandırılarak pazartesi, Çarşamba ve cuma olmak üzere hafta da üç gün olacak.

Etkinlikler Doç. Dr. Mustafa Koç'un koordinatörlüğünde yürütülüyor.

Etkinlikler hakkında bilgiler veren Koordinatör Doç. Dr. Mustafa Koç “Her seans iki saat sürüyor. Etkinlik öncesi öğrencilerin zihinsel, duygusal ve psiko motor beceri düzeyleri ölçülecek ve aynı ölçümler etkinlik bittikten sonra tekrarlanıp çocukların belirtilen alanlardaki gelişimleri raporlaştırılarak aile bilgilendirilecektir. Etkinliklere katılmadan önce her bir öğrencinin zihinsel, duygusal ve davranışsal beceri düzeyleri, uyumsuz davranışları,  dikkat düzeyleri Neurofeedback testi ile belirlenecek ve bu süreç içinde gelinen durum hakkında aile bilgilendirilecektir.  Uygulama öncesi ve uygulama sonrası ailelere süreç hakkında bilgi verilecek ve bu süreçte ve bu sürecin sonucunda nelere yapılacağına ilişkin bilgilendirmeler yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Bu etkinliklerin temel amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  1. Çocukların zihinsel olarak sahip oldukları potansiyeli daha etkin bir şekilde kullanmaları sağlanacaktır.
  2. Daha önce öğrendikleri ile yeni öğrenmeler arasında daha etkin ve kolay bağlantılar kurabilecektir.
  3. Takımla birlikte çalışma anlayışı ve becerisi kazanacaktır.
  4. Sosyal yaşam için gerekli olan paylaşma, iş birliği ve sorumluluk alma becerisi kazanacaktır.
  5. Kendisini ve başkalarını tanıma fırsatı elde edecektir.
  6. Başkası ile değil esas yarışın kendisi ile olduğunu ve kendini aşmanın temel hedef olacağına ilişkin anlayışa sahip olacaktır.
  7. Var olan potansiyelini ortaya koymasına engel olabilecek aşırı hırs, kıskançlık, çekememezlik vb. duygularının üstesinden gelebilecektir.