Ahmet MERCAN

FEZHAK HG psikolojik danışmanlık ve rehberlik merkezinde Çocuklara uygulanan zeka testleri sonucunda normal, parlak, üstün ve dahi düzeyde olanların zihinsel gelişim düzeylerini destekleyici, geliştirici ve zenginleştirici etkinlikler başladı.

Gruplar halinde etkinliklerin gerçekleştirildiği FEZHAK Psikolojik danışmanlık ve rehberlik eğitim merkezinde her grup etkinlik türüne göre iki ile altı kişi ile sınırlandırılarak pazartesi, Çarşamba ve cuma olmak üzere hafta da üç gün oluyor.

Koordinatör Doç. Dr. Mustafa Koç etkinlikler ile ilgili yaptığı değerlendirmede “ Öğrencilere kazandırılmak istenen dikkat, hız, görme, hayal gücü, algısal bütünlük, organize edebilme, işittiğini doğru algılama ve onu ifade edebilme, yönergeleri takip edebilme ve var olan kelime haznesini kullanabilme gibi birçok beceri bu etkinliklerle sağlanıyor. Her etkinlik başlangıcında yapılacak olan etkinlik ile edinilecek amaçlar öğrencilere açıklanıyor. Etkinlik sürecinde her öğrenciye kendini ifade edebilme imkanı sağlanıyor. Etkinlik sona erdiğinde edinilen amaçlarla ilgili geri bildirimler alınıyor. Her etkinlik kayıt altına alınıp öğrencilere izletiliyor. Böylece kendilerini fark etmeleri ve değerlendirmeleri sağlanıyor” ifadelerine yer verdi.

FEZHAK İrtibat No: 0264 614 66 40