Ahmet MERCAN

Kemaliye Mahallesi komisyon Başkanı ve üyeleri yaptıkları açıklamada “ Değerli mahalle halkımız, biz komisyon olarak Belediye ile yaptığımız her toplantıda mahallemize yapılan plan ve projenin yapılıp onay aşamasına gelindiğinde hiçbir kuruma onaylatılmadan önce komple mahalle halkımıza sunulması ve halkımızdan çıkacak karar doğrultusunda hareket edileceği yönünde Belediye Başkanımız tarafından söz verilmiştir. Bu verilen söz yerine getirilene kadar Komisyon olarak hiçbir faaliyette bulunmayacağız” ifadelerine yer vererek böyle bir karar aldıklarını açıkladılar.

Kemaliye Mahallesi Komisyon başkanı ve üyeleri aldıkları kararı Belediye Başkanı İrfan Püsküllü’ye de sundular.

Kemaliye Mahallesi Komisyon Başkanı Muhammet Üstündağ, Komisyon üyeleri Gökhan Bilgin, Cengiz Şişman, Osman Okuşluğ, Osman Hakan Başkara, Zafer Küçük ve Mehmet Güler’in imzası bulunan Komisyon Kararında

GÜNDEM: Komisyonumuzun bir önceki toplantısında gündemin A sırasında belirtilen "03-12-2014 tarihli Hendek Belediye Meclis kararı ile oluşturulan komisyonun lav edilmesi ve üyelerinin değişmesi kararlarının da yine Hendek Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edilmesi halinde mümkün olacağı "hususunda alınana kararın Belediye meclisinde gündeme dahi alınmaması hususunda komisyonun bundan sonra izleyeceği yolun ne olacağı şeklinde gündem oluşturulmuştur.

KARAR: Yukarıda belirttiğimiz komisyonumuz kararının Hendek Belediye meclisinde onaylatılmamasının bugüne değin Hendek Belediyesi'nin sergilemiş olduğu tutumun iyi niyetli olmadığına karine teşkil etmesi ve daha önceki belediye yönetiminin ile farklı bir yol izlenmeyerek bir türlü komisyonumuzun kararlarının dikkate alınmasının mümkün olmadığı göz önünde tutularak, komisyonumuzca aşağıdaki kararlar alınmıştır. - Komisyonumuzca yukarıda belirttiğimiz " Komisyonumuzun lav edilmesi ile ilgili " kararın Belediye meclisinden geçirilinceye kadar hiç bir çalışmada bulunulmamasına, - Hendek Belediyesince ve başkaca kurumlar tarafından hazırlanan projelere destek verilmemesine, - Kemaliye mahallesi halkının mevcut durumdan haberdar edilerek belediyeye gerekli başvuruları yapmaları hususunda bilgilendirme yapılmasına ve yardımcı olunmasına, Karar verilmiştir. İş bu kararın gereği için Hendek Belediyesi'ne bildirilmesi ve Kamuoyuna bildirilmesine uygun görülmüştür.