Ahmet MERCAN

Gündemde bulunan beş madde tek tek görüşüldü.

Gündemin ilk maddesi olan İmar tadilatları ile ilgili imar komisyonu raporları görüşülerek, beş adet imar dosyasından dördü oy birliği ile kabul edilirken bir dosya da oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemde bulunan, Belediye Emir Tembih ve Yasaklar Uygulama Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi. Belediye Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği ile, Belediye Plan ve Proje Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonuna havalesi de oy birliği ile kabul edildi.

Gündemdeki, Belediye Meclisi tarafından kurulan Kentsel Dönüşüm Komisyonuna üye seçilmesi maddesi de görüşülerek, Hendek Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Bozalan’ın üye seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.